Ejerskifte

Ejerskifte

- om køb og salg af ejendom i Ny Bringe Grundejerforening


Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller beliggende på Bringetoften, Bringebakken, Bringekrogen og på

Bringevej 101 – 115 har som angivet i Lokalplan nr. 64 og Lokalplan 78  ret og pligt til at være medlemmer af

foreningen jf. deklaration lyst den 16. juni 1976 og den 6. juni 1977.

Medlemskab af Grundejerforeningen

Udgifter til Grundejerforeningen


Indskud

Der betales ikke indskud til grundejerforeningen.


Hæftelse

Grundejerforeningens medlemmer hæfter pro rata hver for maks 1000 kr for dispositioner foretaget af bestyrelsen eller en generalforsamling jf. vedtægterne.


Kontingent

Fastsættes for et år af gangen af Generalforsamlingen  og opkræves halvårsvis til betaling inden 10/3 og 10/9.

Mellemværende ved ejerskifte indgår i handlens refusionsopgørelse. Nyttigt ved tilmelding til PBS:

PBS nr. 1510339    Deb. gr. nr. 1  FI-kreditornr.:81409846

Kundenummer er knyttet til vej og hus-nummer - se link.


Snerydning

Snerydning er ikke indeholdt i kontingentet.


Fjernsyn

Betaling for abbonnement på Yousees Grundpakke er indeholdt i kontingentopkrævningen. Det er muligt at afmelde sig Grundpakken.

Du kan læse mere om Yousees Grundpakke og Tillægspakker her.


Yderligere information om Yousee:

Vedr,.anlæg og forsyningssikkerhed klik her

Vedr. service klik her.

Anmeldelsespligt

Anmeld ejerskifte

Ejerskifte skal såvel af den tidligere som af den nye ejer

anmeldes til grundejerforeningen

 
Er købt
Er solgt
Er sat til salg
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmeside for Ny Bringe Grundejerforening