Gældende bestemmelser

 

Gældende bestemmelser

for Ny Bringe Grundejerforening

To typer bestemmelser

Tilladelse

 

På det tidspunkt, hvor be-byggelsen langs Møllemosen blev opført var det kun Natur-fredningsnævnet, der kunne give tilladelse til at bygge inden for Søbeskyttelseslinjen.

 

Bebyggelsen langs Møllemosen er derfor opført efter tilladelse fra Naturfredningsnævnet, altså på dispensation. Den historiske beslutning fremgår af et dokument, der er at finde i Stadsarkivet.

 

Se det historiske dokument klik

 

På Stadsarkivet

 

Turen på stadsarkivet løftede sløret for nogle informationer, som nuværende og kommende beboere måske kan finde interessante.

Blandt andet oplyses, det, at tørvegravningen i Møllemosen op til midten af 1950´erne var ret så omfattende. Så omfattende, at eftertiden betragtede Møllemosen som en sø i naturfredningslovens forstand. Med opgraderingen fra mose til sø fulgte en ny værdighed og en særlig beskyttelse. Møllemosen blev tilføjet en søbeskyttelseslinjie.

I følge naturfredningsloven må der ikke bygges 150 meter fra søbeskyttelseslinjen. Al bebyggelse syd for Bringevej, har derfor krævet særlig tilladelse.

 

Fotografierne på denne side er taget på Stadsarkivet.

De gældende bestemmelser kan deles op i to grupper: Dem, der er vedtaget af grundejerforeningen, og nogle overordnede bestemmelser, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Disse udgør sammen med de gældende love, rammen for Grundejerforeningens mandat.

 

.

 

 

Bestemmelser vedtaget af Ny Bringe grundejerforening

Bestemmelser, der er vedtaget af grundejerforeningen er grundejerforeningens vedtægter, og Plejeplanen for fællesarealerne. Såvel grundejerforeningen som Plejeplanen er initieret af plangrundlaget for det område, som Ny Bringe Grundejerforening dækker.

 

 

 

 

Overordnede bestemmelser vedtaget af kommunalbestyrelsen

De overordnede bestemmelser, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen udgøres af to lokalplaner,

Lokalplan 64 og Lokalplan 78. Til Loklaplan 64 hører fire deklarationer, med en række servitutter.

I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 64 blev enkelte af disse servitutter ophævet, fordi de var uforenelige med Lokalplan 64. De servitutter, der ikke blev ophævet, er fortsat gældende. Det var en enig kommunalbestyrelse, der stod bag vedtagelsen af Lokalplan 64.

 

 

 

Deklarationerne er at finde på Stadsarkivet,

som indsamler og opbevarer Furesø

Kommunes papirer, journalsager, planer,

tegninger, elektroniske arkivalier,

fotos m.m., der fortæller om den historiske

udvikling i Furesø Kommune.

 

 

 

 

Deklarationer, hvor enkelte servitutbestemmelser er ophævet med Lokalplan 64

 

Deklaration 01.10.76 § 2 er ophævet

Deklaration 06.06.77 § 9, tredje afsnit, § 13 og § 16 er ophævet

Deklaration 02.05.79 § 9, tredje afsnit, § 13 og § 16 er ophævet

Deklaration 16.06.76 § 2 sidste afsnit er ophævet

 

 

 

 

 

 

En Servitut

begrænser ejerens ret til at råde over sin ejendom og giver indehaveren af servitutten adgang til at råde over en andens ejendom, på en måde, som indehaveren af servitutten ellers ikke havde mulighed for.

 

Hjemmeside for Ny Bringe Grundejerforening